Steun de stichting, word donateur

Ik zat te pruilen en werd aangesproken door een artiste, [1971] ets-aquatint op papier, oplage 20 27,5 x 26 cm (Twee en twintig etsen bij minnebrieven van een Franc-tireur / Multatuli; nr. 17)
Ik zat te pruilen en werd aangesproken door een artiste

U kunt ons enorm helpen met een vrijwillige (jaarlijkse) gift. Veel ‘Vrienden van’ organisaties stellen een minimum jaarbijdrage van € 25 voor, maar bij ons zijn alle giften van harte welkom! 

U kunt uw gift overmaken naar banknr.: NL34 INGB 0007 5213 70 t.n.v. Stichting Harry van Kruiningen o.v.v. ‘Donatie 2024’. 

De Stichting Harry van Kruiningen heeft de Culturele ANBI-status. Voor donateurs van onze stichting geldt daarom onder voorwaarden een extra belastingvoordeel. Periodieke giften zijn daarenboven onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zonder drempel. Wanneer u met ons contact opneemt via penningmeester@harryvankruiningen.nl dan maken wij het daartoe vereiste document voor u in orde. Uw gift helpt ons om onze doelstellingen te verwezenlijken en wij stellen uw gift enorm op prijs.